Voor een stevige basis!

Ziek melden

via Parro of bellen naar: 0318-555562

Uw kind ziek melden?

Is uw kind onverhoopt ziek? Geef dit dan zo mogelijk ruim voor schooltijd aan ons door.

Uw kind ziek melden kan op twee manieren:

  1. Via de Parro app aan de leerkracht: graag ruim voor schooltijd.
  2. Via telefoon naar de school: 0318-555562, graag ruim voor schooltijd.