Voor een stevige basis!

Verlof aanvragen

Verlofaanvraag

Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichting.
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.

In uitzonderlijke gevallen kan bij de schoolleiding toestemming worden gevraagd voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind

Verlof kan uitsluitend worden aangevraagd via het verlofformulier op deze website.

Via de Parro app kunt u uitsluitend een ziek- en hersteldmelding doorgeven.

Na volledige invulling van het verlofformulier ontvangt u als ouders/verzorgers binnen 48 uur een reactie (op werkdagen).

Ook voor geoorloofd verlof (bijwonen van een huwelijk of een religieuze verplichting) dient u verlof aan te vragen.