Voor een stevige basis!

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons prioriteit

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons prioriteit. Daarom focussen we doorlopend op het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de manier van lesgeven en checken ook jaarlijks of het team hier de juiste aandacht voor heeft. Onze leerkrachten professionaliseren zich doorlopend en we werken bewust met vakleerkrachten. We monitoren en borgen de kwaliteit via vragenlijsten, onderzoeken en gesprekken. Zo zorgen we dat alle betrokkenen tevreden zijn met de onderwijskwaliteit op De Burcht.

De Betere Basisschool op De Burcht

De Burcht werkt volgens de principes van De Betere Basisschool. Elk jaar kiezen we 4 grote verbeterthema’s. Voor schooljaar 2023-2024 zijn dit:

  1. Leesonderwijs: technisch en begrijpend lezen verbeteren.
  2. Levensbeschouwelijk Burgerschaponderwijs: een doorgaande lijn in Burgerschapsonderwijs.
  3. Wetenschap en Technologie: een doorgaande lijn in Wetenschap en Technologie
  4. Sociaal-emotionele ontwikkeling: verbetering van de monitoring en positieve beïnvloeding van het mentaal welbevinden.