Voor een stevige basis!

Plusklas

genoeg uitdaging in het reguliere lesprogramma

Plusklas

Soms kan een kind meer lesstof aan dan zijn of haar klasgenoten. Meer- of hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd genoeg uitdaging in het reguliere lesprogramma. Kan een kind meer aan? Dan passen we de leerstof voor deze leerling aan. We doen dit altijd in overleg met u als ouder/verzorger.

Plusgroep

Zijn de aanpassingen aan de leerstof niet voldoende om in de onderwijsbehoefte van een kind te voorzien? Dan kan een kind aansluiten bij de plusgroep meer- en hoogbegaafdheid op De Burcht. In de plusgroep op De Burcht gaan kinderen modulair aan de slag met uitdagende projecten.

Junior Academy

De Burcht is onderdeel van Stichting CPOV. CPOV heeft een voltijds plusklas, de Junior Academie. Deze bevindt zich in Veenendaal-Oost. Meer informatie over de Junior Academie van Stichting CPOV vindt u op www.speelkwartierveenendaal.nl/junior-academie. Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden voor de Junior Academie. Na aanmelding en plaatsing verlaat het kind De Burcht en zet het zijn basisschoolperiode voort op de Junior Academie.