Voor een stevige basis!

Passend onderwijs

ondertitel

Passend onderwijs

Tekst hier

Ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen wordt goed gevolgd door de leerkrachten. Zij worden hierbij ondersteund door de intern begeleiders van onze school. Per 10 weken is er een gezamenlijk evaluatiemoment waarbij er naar de ontwikkeling van het kind wordt gekeken. Ook worden er plannen gemaakt voor de volgende 10 weken. Als er zorgen zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Samen kijken we dan hoe we gepaste zorg voor het kind kunnen aanbieden. Soms is ondersteuning van buitenaf nodig.

Voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof bieden wij in overleg met ouders versnelling en/of verdieping van leerstof aan. Ook voor deze kinderen stellen wij heldere doelen.