Voor een stevige basis!

Gezonde school

BEWEGEN EN SPORT​

Gezonde school: bewegen en sport 

Bewegen tijdens de schooldag is gezond. Daarom heeft De Burcht het GGD keurmerk ‘Gezonde School’ op het thema Bewegen & Sport. Dit betekent dat er op onze school extra veel aandacht is voor sport en beweging. Hoe wij op De Burcht in beweging komen? Dat delen we graag.

 

Bewegen onder schooltijd

Twee keer per week krijgen alle groepen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Een vakleerkracht is gespecialiseerd in bewegingsonderwijs en dat merk je aan de lessen. 45 minuten lang biedt hij de kinderen een afwisselend programma aan sport- en spelactiviteiten. Ook buiten de gymlessen om bewegen Burcht-leerlingen volop. Tijdens de reguliere lessen is er veel aandacht voor bewegen. Soms wordt gebruik gemaakt van het schoolplein en onze buitenklas of de groenstroken buiten het schoolplein.

Twee keer per dag hebben de kinderen een pauze van 15-20 minuten om op het vernieuwde en uitdagende schoolplein te kunnen spelen.

 

Naschools sportaanbod

Kinderen kunnen twee dagen per week deelnemen aan naschoolse sportactiviteiten. De ene dag is gericht op sporten. De lessen bestaan uit blokken van 3 of 4 lessen. In elk blok wordt een andere sport aangeboden. Hiermee worden kinderen gestimuleerd om kennis te maken met verschillende sporten. Basketbal of voetbal bijvoorbeeld. Maar er worden ook lessen atletiek of turnen geboden. Het aanbod varieert per periode.

De andere dag is gericht op bewegingsonderwijs. In deze lessen is er volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief van leerlingen. De gymzaal staat dan vol met uitdagende beweegsituaties. Kinderen kunnen zelf kiezen waar en hoe ze aan de slag gaan.

Meedoen aan het naschoolse sportaanbod is niet verplicht. Wél is het zeer populair onder de Burcht-leerlingen. Van ouders/verzorgers wordt een kleine bijdrage van €1,- per les gevraagd, in verband met de kosten van de zaalhuur. Buiten school om worden er ook veel sporttoernooien georganiseerd, waar de Burchtleerlingen aan mee kunnen doen.

Bewegen in en om school

Dat De Burcht een Gezonde School is op het thema ‘Bewegen & Sport’ zie je al aan ons schoolplein dat in 2021 volledig werd vernieuwd. Het plein is zo ingericht dat kinderen volop worden uitgedaagd om te bewegen. Kinderen kunnen klimmen, verstoppen, rennen en natuurlijk samen (bal)spellen spelen. Zo komen ze tijdens de pauzes lekker in beweging. Kleuterklassen hebben een eigen speellokaal in het schoolgebouw en de gymzaal voor de groepen 3 tot en met 8 bevindt zich pal naast de school.

Bewegen tijdens de schooldag is gezond

Dat regelmatig bewegen tijdens de schooldag gezond is, is wetenschappelijk onderzocht. Zo bleek uit onderzoek van Collard et al. (2014) dat effecten vooral zichtbaar zijn op het gebied van motorische vaardigheid, fitheid en hersenstructuur (o.a. activatie van het zenuwstelsel en verhoogde aanmaak van zenuwcellen). Ander onderzoek van Stuijver (z.d.) wijst uit dat bewegen(d) (leren) stimulerend is voor de hersenen. Ook zorgt het dat basisschoolkinderen zich beter kunnen concentreren en sneller een nieuwe vaardigheid aanleren. Deze positieve resultaten hopen wij uiteraard ook terug te zien bij onze leerlingen op de Burcht!

Meer weten over onze basisschool met aandacht voor sport en bewegen?

We vertellen u graag meer over De Burcht. Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en een vrijblijvende rondleiding door onze school.