Voor een stevige basis!

Christelijke identiteit

Christelijke identiteit 

 De Burcht is een open, protestants-christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God. De Bijbel is daarbij ons handboek en Jezus is onze inspiratiebron. Iedereen die deze manier van leven en werken in onze school respecteert, is welkom op onze school.

 

Christelijke basisschool

In de praktijk betekent onze christelijke identiteit dat we Bijbelverhalen vertellen, waarin ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’ voorop staat. We beginnen en eindigen de schooldag met gebed en we leren de kinderen liedjes die bij de Bijbelverhalen passen. De christelijke feestdagen vieren wij met de kinderen en één keer per jaar betrekken wij de ouders/verzorgers daar ook bij. Soms vullen we een viering op een andere manier in. In de wijk van onze school bijvoorbeeld.

Alle kinderen zijn welkom

Onze deuren zijn geopend voor kinderen van alle achtergronden. Wel vinden we het belangrijk dat ouders instemmen met de christelijke grondslag van de school. We verwachten namelijk dat alle leerlingen meedoen met de godsdienstlessen en christelijke vieringen, het gebed en het zingen van christelijke liedjes.

Normen en waarden 

Vanuit onze christelijke identiteit willen wij kinderen toerusten voor de samenleving van morgen. Bij ons krijgt ieder kind ruimte voor de eigen identiteit en ruimte om op zijn eigen manier te leren en te groeien. Wij bieden gelijke kansen voor iedereen en erkenning van ieders talent.

Naast de basisvaardigheden als rekenen, lezen en taal willen we, samen met de ouders/verzorgers, kinderen normen en waarden voorleven als respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid, ook ten opzichte van andere religies.