Voor een stevige basis!

Kindcentrum Burcht Kwink

voorschoolse opvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang

Kindcentrum Burcht/Kwink

De Burcht is een kindcentrum. Kwink kinderopvang biedt voorschoolse opvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang in ons eigen schoolgebouw. Dat voelt rustig en vertrouwd voor kinderen en als leerkrachten kunnen wij gemakkelijk schakelen met medewerkers van het peuterwerk of de BSO.

 

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kwink Kinderopvang, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kwink Kinderopvang, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Hier zijn kosten aan verbonden.

Meer informatie over buitenschoolse opvang in De Burcht of wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via de website van Kwink: www.kwink.nl