Voor een stevige basis!

Aanmelden

Ontdek wie wij zijn

Onze samenwerking

De kwaliteit van een muziekstuk wordt bepaald door de samenwerking van alle orkestleden. In onze school is dat niet anders. Het werken in teamverband vinden wij als team en directie een voorwaarde. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor het beleid van onze school. In samenwerking staan de zorg voor elkaar en het elkaar stimuleren tot groei voorop.
Voor de uitvoering van een muziekstuk is de akoestiek in de concertzaal van wezenlijk belang. Die akoestiek zie je niet, maar is altijd aanwezig. Voor onze school is de akoestiek de sfeer in de school. De samenwerking met ouders achten wij van groot belang. Zonder dat lukt het ons niet de grondtoon in onze school zuiver te houden.

Het team

Ons team bestaat uit 24 personen, verdeeld over 10 groepen. Binnen onze school werken naast leerkrachten ook een conciërge, administratief medewerkster en onderwijsassistenten. Daarnaast bieden wij jaarlijks studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen.
Het is belangrijk dat er goede afspraken zijn op het gebied van overleg, communicatie, taakverdeling, verantwoordelijkheden, nascholing, inzetbaarheid en mobiliteit. Het managementteam zorgt voor de interne aansturing hiervan.

Scholing

Scholing is een belangrijk middel om te komen tot kwaliteitsverbetering. Elk jaar wordt bekeken waar onze prioriteiten liggen ten aanzien van de nascholing. Deze nascholing vindt plaats op teamniveau en is dus verplicht voor alle leraren. Ook krijgen individuele personeelsleden de kans om cursussen te volgen.